Zastaviť klimatickú zmenu a dosiahnuť uhlíkovo neutrálne Slovensko

Niekto môže pomáhať dobrovoľnícky, iný môže našu činnosť podporiť finančne.

Klimatická kríza ju tu. Už v najbližších rokoch bude mať zásadné negatívne dopady na naše ekonomické, sociálne aj politické systémy, ktoré za každých okolností nenávratne zmenia spôsob života, ako ho poznáme. Túto zmenu ešte stále máme, aj keď obmedzene, vo vlastných rukách. A preto ju chceme využiť na zmenu Slovenska na lepšiu krajinu.

Klíma ťa potrebuje preto chce zjednotiť čo najviac ľudí na Slovensku, ktorým nie je ľahostajná naša spoločná budúcnosť a záleží im na tom, v akej krajine budú žiť oni a ich deti. Veríme, že spoločne vytvoríme silu, ktorá bude uhlíkovú neutralitu, potrebnú víziu, zrozumiteľný plán a tiež schopných lídrov žiadať, spoluvytvárať a formovať.

Klimatická kríza ju tu. Už v najbližších rokoch bude mať zásadné negatívne dopady na naše ekonomické, sociálne aj politické systémy, ktoré za každých okolností nenávratne zmenia spôsob života, ako ho poznáme. Túto zmenu ešte stále máme, aj keď obmedzene, vo vlastných rukách. A preto ju chceme využiť na zmenu Slovenska na lepšiu krajinu.

Klíma ťa potrebuje preto chce zjednotiť čo najviac ľudí na Slovensku, ktorým nie je ľahostajná naša spoločná budúcnosť a záleží im na tom, v akej krajine budú žiť oni a ich deti. Veríme, že spoločne vytvoríme silu, ktorá bude uhlíkovú neutralitu, potrebnú víziu, zrozumiteľný plán a tiež schopných lídrov žiadať, spoluvytvárať a formovať. Klimatická kríza ju tu. Už v najbližších rokoch bude mať zásadné negatívne dopady na naše ekonomické, sociálne aj politické systémy, ktoré za každých okolností nenávratne zmenia spôsob života, ako ho poznáme. Túto zmenu ešte stále máme, aj keď obmedzene, vo vlastných rukách. A preto ju chceme využiť na zmenu Slovenska na lepšiu krajinu.

Klíma ťa potrebuje preto chce zjednotiť čo najviac ľudí na Slovensku, ktorým nie je ľahostajná naša spoločná budúcnosť a záleží im na tom, v akej krajine budú žiť oni a ich deti. Veríme, že spoločne vytvoríme silu, ktorá bude uhlíkovú neutralitu, potrebnú víziu, zrozumiteľný plán a tiež schopných lídrov žiadať, spoluvytvárať a formovať.

ZDROJ / BLA BLABLAAAAAAA

Klimatická kríza ju tu. Už v najbližších rokoch bude mať zásadné negatívne dopady na naše ekonomické, sociálne aj politické systémy, ktoré za každých okolností nenávratne zmenia spôsob života, ako ho poznáme. Túto zmenu ešte stále máme, aj keď obmedzene, vo vlastných rukách. A preto ju chceme využiť na zmenu Slovenska na lepšiu krajinu.

Klíma ťa potrebuje preto chce zjednotiť čo najviac ľudí na Slovensku, ktorým nie je ľahostajná naša spoločná budúcnosť a záleží im na tom, v akej krajine budú žiť oni a ich deti. Veríme, že spoločne vytvoríme silu, ktorá bude uhlíkovú neutralitu, potrebnú víziu, zrozumiteľný plán a tiež schopných lídrov žiadať, spoluvytvárať a formovať.

Klimatická kríza ju tu. Už v najbližších rokoch bude mať zásadné negatívne dopady na naše ekonomické, sociálne aj politické systémy, ktoré za každých okolností nenávratne zmenia spôsob života, ako ho poznáme. Túto zmenu ešte stále máme, aj keď obmedzene, vo vlastných rukách. A preto ju chceme využiť na zmenu Slovenska na lepšiu krajinu.

Klíma ťa potrebuje preto chce zjednotiť čo najviac ľudí na Slovensku, ktorým nie je ľahostajná naša spoločná budúcnosť a záleží im na tom, v akej krajine budú žiť oni a ich deti. Veríme, že spoločne vytvoríme silu, ktorá bude uhlíkovú neutralitu, potrebnú víziu, zrozumiteľný plán a tiež schopných lídrov žiadať, spoluvytvárať a formovať. Klimatická kríza ju tu. Už v najbližších rokoch bude mať zásadné negatívne dopady na naše ekonomické, sociálne aj politické systémy, ktoré za každých okolností nenávratne zmenia spôsob života, ako ho poznáme. Túto zmenu ešte stále máme, aj keď obmedzene, vo vlastných rukách. A preto ju chceme využiť na zmenu Slovenska na lepšiu krajinu.

Klíma ťa potrebuje preto chce zjednotiť čo najviac ľudí na Slovensku, ktorým nie je ľahostajná naša spoločná budúcnosť a záleží im na tom, v akej krajine budú žiť oni a ich deti. Veríme, že spoločne vytvoríme silu, ktorá bude uhlíkovú neutralitu, potrebnú víziu, zrozumiteľný plán a tiež schopných lídrov žiadať, spoluvytvárať a formovať.

AUTOR /. JANKO MRKVIČKA