#klímaťapotrebuje

Klimatický piknik / Máj 22

Summer Session s #klimatapotrebuje v Novej Cvernovke / Júl 22

Ďen Zeme / Máj 22

Klimatická kaviareň v Košiciach / Apríl 22

Klimaticky piknik / Máj 22

Klimatické kaviarne v Bratislave / Január 22

Diskusia s Nestrácajme Čas o Klimatickom Zákone / September 22

Spustenie druhej petície Klima ťa potrebuje / september 21 

OVERSHOOTDAY v Košiciach – Malovanie bannerov / Máj 22

Klimatická Zóna na Dobrom Trhu v Bratislave / September 22

Klíma ťa potrebuje

Kríza je tu,
aký je váš plán?

Klimatická kríza je definitívne tu. Ohrozuje naše mestá, domovy, pracovné miesta, zdravie, celé ekosystémy, a ak okamžite nepodnikneme zásadné kroky, tak ohrozí aj život ako ho poznáme. Ak ju chceme zastaviť, musíme znížiť skleníkové emisie na úroveň uhlíkovej neutrality. A to najneskôr do roku 2050.

Preto potrebujeme plán. Zrozumiteľný, s priebežnými a kontrolovateľnými cielmi. Potrebujeme víziu, akou krajinou a spoločnosťou chceme byť v zmenenom svete. Ako má vyzerať priemysel, doprava, školstvo, ako chceme vyrábať potraviny, chrániť domovy a čo učiť naše deti.

Pred rokom našu žiadosť a volanie 130-tisíc ľudí po potrebných zmenách politici nevypočuli. Dnes sme tu opäť a žiadame klimatický plán.

Buď súčasťou zmeny,
pridaj sa k nám

Každá a každý z vás sa môže stať potrebnou súčasťou riešenia. Klíma ťa potrebuje je iniciatíva s cieľom zastaviť klimatickú krízu, hľadať nevyhnutné riešenia a spravodlivo transformovať našu ekonomiku. Našim cieľom je aktívne sa organizovať a mobilizovať tak, aby sme vytvorili verejný tlak potrebný na zabezpečenie udržateľnej a žiteľnej budúcnosti pre nás všetkých bez rozdielu. Aj keď nie sme tí, čo túto krízu spôsobili, spoločne môžeme byť súčasťou riešenia. Budeme radi, ak sa pridáš k nám. Niekto môže pomáhať dobrovoľnícky, hodinu alebo niekoľko týždenne, iní môže podporiť náš zápas o lepšiu budúcnosť finančne. Klíma ťa potrebuje.

Pridaj sa k nám

Ak vyplníte nasledujúci dvojminutový dotazník, aby sme sa s vami mohli spojiť, posielať vám informácie alebo vám pomôcť sa aktívne zapojiť a spoločne bojovať proti klimatickej kríze a za lepšiu budúcnosť.

Prihlás sa do newslettra

  • v tvare +421xxxxxxxxx

Prírodné katastrofy v roku 2020 spôsobili škody
vo výške 220 miliárd eur

Kto sme
a aké sú naše
ciele a princípy

Našim cieľom je zastaviť klimatickú zmenu a dosiahnuť uhlíkovo neutrálne Slovensko výrazne pred rokom 2050 tak, by táto snaha priniesla obyvateľom a obyvateľkám Slovenska viac práce s pridanou hodnotou za vyšší plat, kvalitné podmienky pre život, moderné školstvo a zdravotníctvo, zdravé životné prostredie a rovnaké práva a príležitosti pre všetkých.

Uvedomujeme si, že neexistuje jednoduchá cesta. Aj keď riešenia musia byť navrhnuté a realizované rýchlo, musia byť citlivo premyslené s ohľadom na komunity a ľudí, ktorých sa dotknú. K dosiahnutiu cieľov je nevyhnutné napredovať krok po kroku a preto potrebujeme jasný plán, čo urobiť a v ktorých oblastiach začať, vychádzajúci z vedeckých dát a analýz.

Budeme žiadať vznik takéhoto plánu a podporovať všetkých lídrov a líderky – v komunitách, firmách, obciach, mestách, samosprávach aj politike, ktorí sa budú snažiť tento plán presadiť a zrealizovať.

Podpor naše aktivity

Niekto môže pomáhať dobrovoľnícky, iný môže našu činnosť podporiť finančne. Podporou iniciatívy Klíma ťa potrebuje nám pomáhate realizovať kampane, hľadať riešenia a vytvárať aktívne hnutie, s cieľom presadiť riešenia klimatickej krízy a lepšiu a žiteľnú budúcnosť pre všetkých bez rozdielu. Podporte naše aktivity. Pošlite nám jednorazový príspevok alebo si nastavte trvalý príkaz. Aj pravidelné euro mesačne môže výrazne pomôcť nášmu zápasu o lepšiu budúcnosť.

Nastaviť trvalý platobný príkaz vo vami stanovenej sume,
alebo jednorazový dar môžete posielať na náš
transparentný účet.

IBAN SK05 0900 0000 0051 5031 8412

Ďakujeme za každý príspevok!