O nás

O nás

Klíma ťa potrebuje vznikla ako iniciatíva niekoľkých jednotlivcov, ktorá prerástla do myšlienky zdieľanej tisíckami ľudí po celom Slovensku. Sme skupinou tých, ktorí si uvedomujú hrozbu, ktorú predstavuje klimatická kríza pre budúcnosť nášho prežitia na tejto planéte. Ale tiež sa nevzdávame a chceme krízu riešiť.

Naše ciele

Klimatická kríza ju tu. Už v najbližších rokoch bude mať zásadné negatívne dopady na naše ekonomické, sociálne aj politické systémy, ktoré za každých okolností nenávratne zmenia spôsob života, ako ho poznáme. Túto zmenu ešte stále máme, aj keď obmedzene, vo vlastných rukách. A preto ju chceme využiť na zmenu Slovenska na lepšiu krajinu.

Klíma ťa potrebuje preto chce zjednotiť čo najviac ľudí na Slovensku, ktorým nie je ľahostajná naša spoločná budúcnosť a záleží im na tom, v akej krajine budú žiť oni a ich deti. Veríme, že spoločne vytvoríme silu, ktorá bude uhlíkovú neutralitu, potrebnú víziu, zrozumiteľný plán a tiež schopných lídrov žiadať, spoluvytvárať a formovať.

Naše ciele

1  UHLÍKOVÁ NEUTRALITA výrazne pred rokom 2050

2  UCELENÁ VÍZIA, akou klimaticky neutrálnou krajinou chceme byť v polovici storočia, v zmenenom svete, ktorý bude zápasiť s klimatickou krízou.

3  STRATEGICKÝ PLÁN – ako túto víziu naplniť a zároveň túto cestu využiť na vytvorenie nových pracovných odvetví a tisíce férovo ohodnotených, udržateľných, “zelených” pracovných miest a celkové zvýšenie kvality života obyvateľov.

4  LÍDRI, ktorí budú počúvať vedu a budú mať chuť, schopnosti aj politickú vôľu tento plán pripraviť a víziu napĺňať.

1

Veríme v najlepšiu možnú
budúcnosť

Našim cieľom je zastaviť klimatickú zmenu, dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska výrazne pred rokom 2050 a chceme, aby táto snaha priniesla obyvateľom Slovenska viac kvalitnej a vyššie ohodnotenej práce s pridanou hodnotou, moderné školstvo a zdravotníctvo, zdravé životné prostredie a rovnaké práva a príležitosti pre všetkých.

2

Potrebujeme víziu
a plán, ako ju naplniť

Uvedomujeme si, že neexistuje jednoduchá a priamočiara cesta. Aj keď riešenia musia byť navrhnuté a realizované rýchlo, musia byť citlivo premyslené s ohľadom na komunity a ľudí, ktorých sa dotknú. K dosiahnutiu cieľov je nevyhnutné napredovať krok po kroku a preto potrebujeme jasný plán, čo urobiť a v ktorých oblastiach, vychádzajúci z vedeckých dát a analýz.

3

Potrebujeme lídrov
schopných plán presadiť

Podporujeme lídrov a líderky v komunitách, obciach, mestách, samosprávach aj v politike, ktorí si osvoja plán a budú chcieť byť na čele zmeny, ktorú naša krajina potrebuje. Sme pripravení im pomôcť túto víziu presadiť.

4

Chceme spravodlivosť
a lepšiu budúcnosť
pre všetkých

O lepšej budúcnosti môžeme hovoriť, len vtedy ak v nej bude priestor pre všetkých bez ohľadu na pohlavie, sexuálnu orientáciu, rod, vek, náboženstvo, rasu či národnosť alebo pôvod, nie len lokálne ale aj globálne. Klimaticky spravodlivé Slovensko sa musí hrdo hlásiť k demokratickým hodnotám a princípom globálneho spoločenstva.

5

Sme nenásilní

V slovách aj činoch. Rešpekt voči iným je neoddeliteľnou súčasťou zmeny. Avšak sme pripravení využívať všetky nástroje, ktoré nám poskytuje demokracia a občianska spoločnosť.

6

Sme otvorení a pripravení
spolupracovať

So všetkými ľuďmi, ktorí chcú žiť v zdravšej a modernejšej krajine.

7

Podporujeme zmenu
na všetkých úrovniach

Potrebujeme zmenu spoločenskú, ekonomickú, sociálnu, environmentálnu, politickú založenú na princípoch liberálnej demokracie a preto podporujeme všetky organizácie, združenia aj jednotlivcov, ktorí sú súčasťou tejto zmeny.

8

Sme nezávislí od politických
strán

Politiku – vládnu, parlamentnú, komunálnu či obecnú – však považujeme za jeden z najdôležitejších nástrojov na presadzovanie a realizovanie vízie pre Slovensko. Preto sme pripravení aktívne spolupracovať s každým politikom či političkou, ktoré si víziu zmeny osvoja a budú jej ciele a reformy aktívne, nie deklaratívne, presadzovať.

9

Sme nezávislí od firiem
a korporácii

Akýkoľvek budúci svet však bude potrebovať zdravú, zelenú a spravodlivú ekonomiku. Preto sme pripravení aktívne spolupracovať s každou firmou či podnikateľským subjektom, ktoré si víziu zmeny osvoja a budú jej ciele aktívne zapracovávať do svojho fungovania.

10

Rozmýšľame globálne

Uvedomujeme si globálny rozmer riešenie klimatickej krízy, preto podporujeme medzinárodné klimatické hnutie v jeho cieľoch a ideách. Klimatická zmena, problémy, ktoré prináša, jej riešenie a snaha o transformáciu krajinu však musia byť uchopiteľné aj v ľuďmi na Slovensku, pretože ide aj o našu budúcnosť.

11

Staráme sa o seba navzájom,
pomáhame si, učíme sa, radíme si,
spolupracujeme, zdieľame

12

Každý sa môže zapojiť

Niekto môže pomáhať dobrovoľnícky, hodinu alebo niekoľko týždenne, iní môže podporiť Klíma ťa potrebuje finančne.

Team

  • v tvare +421xxxxxxxxx