8 malých úspechov pre klímu

V poslednom období naozaj nie je ľahké sa aspoň na chvíľu vyhnúť negatívnym správam, ktoré k nám prúdia zo všetkých strán. Od naďalej zúriacej vojny u našich susedov, až po katastrofické dopady civilizácie na stav našej (jedinej) planéty.  Napriek tomu však po celom svete narastajú snahy o zachovanie statusu – životodarnej modrej planéty. Vznikajú skvelé iniciatívy, technické inovácie či návody a stratégie, ako bojovať s klimatickou zmenou. Nižšie prinášam osem najdôležitejších správ, ktoré mi privodili úsmev alebo ma inšpirovali.

1 / Postupné obnovovanie ozónovej vrstvy

O stenšovaní ozónovej vrstvy v oblasti celej zemegule (predovšetkým nad Arktídou a Antarktídou) sme počuli už všetci. S touto krízou ako ľudstvo bojujeme už od roku 1980 a podľa posledných poznatkov úspešne. Vďaka spojeniu síl prakticky celého sveta, podpísaním Montrealského protokolu v r. 1987, emisie freónov začali klesať a diera nad pólmi sa začala pomaly zatvárať. Podľa OSN sa ozónová vrstva obnovuje rýchlosťou 1 – 3% za dekádu s očakávaným celkovým zotavením do roku 2060.

2/ Zhoda v OSN upraví narábanie s plastovým odpadom

OSN súhlasila so začiatkom rokovaní o historicky prvej celosvetovej zmluve týkajúcej sa znečisťovania našej planéty plastmi. Predstavitelia takmer 200 krajín sveta sa v keňskom Nairobi zhodli na vytvorení medzivládneho výboru na finalizáciu záväznej zmluvy o plastoch do roku 2024. Vedci totiž predpokladajú, že bez urýchlenej reakcie zo strany vlád sa množstvo plastového odpadu končiaceho v oceánoch do roku 2040 strojnásobí.

3 / Príroda získava svoje práva. Pridala sa aj Panama.

Panama sa pripojila ku krajinám ako Nový Zéland, Čile, Kolumbia a Mexiko, a prijala právnu ochranu prírody, podobnú právam ľudí či korporácií. Nová legislatíva v Paname zaväzuje vládu prioritne zvažovať dopady svojich politických rozhodnutí na prírodu.

4/ Elektrifikácia dopravy v Škótsku

Zelené investície škótskej vlády vo výške 62 mil. libier budú slúžiť na výmenu 276 dieselových autobusov za nové elektrické modely. Ide o doteraz najväčšiu investíciu  Škótska na dekarbonizáciu autobusov, podporujúcu ambíciu škótskej vlády „Mission Zero“ v doprave.

5 / Východ Európy sa „pripája“ k Západu

Ukrajina a Moldavsko sú pripojené k európskej elektrickej sieti, postupne končiac svoju závislosť na Rusku. Projekt plánovaný na jeden rok dokončili prevádzkovatelia Európskych prenosových sústav za dva týždne. Vďaka pripojeniu budú tieto krajiny v čase potreby schopné vykryť nedostatok energie. 

6 / Celoslovenská triediaca príručka

Slováci vytvorili jednoduchú príručku na triedenie odpadov platnú pre celé Slovensko. Máte úplne jasno v tom ako triediť odpad? Skúste odpovedať na nasledovné:

/ Treba fľašu od slnečnicového oleja pred vyhodením do plastov, vypláchnuť?

/ Môžete nechať recyklovať papier so zopnutými kovovými spinkami?


Doposiaľ bol manuál dostupný iba pre Bratislavu pod názvom “Waste for Dummies”, avšak s pomocou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a organizáciou NATUR-PACK sa podarilo vytvoriť 5 variantov triedenia komunálneho odpadu pre všetky kúty našej krajiny. Príručka dostala meno Alchýmia triedenia komunálneho odpadu.

(správne odpovede: nie, áno)

7/ Začiatok siedmeho ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásili po siedmy raz Cenu Slovenskej republiky za krajinu. Cena je udeľovaná samosprávam, združeniam samospráv a mimovládnym organizáciám za ochranu, manažment a plánovanie krajiny. Laureát bude automaticky nominovaný na medzinárodné ocenenie Ceny Rady Európy za krajinu. Prihlášky sa predkladajú v roku 2022 do 30. júna.

FOTO / KATARÍNA PŠENÁKOVÁ

8/ Komunita iniciatívy Klíma ťa potrebuje rastie!

Cez koncept klimatických kaviarní sa v Bratislave angažuje už niekoľko desiatok ľudí. Do našej komunity sa už pridali aj ľudia v Košiciach, kde sme 21. marca spustili prvú Klimatickú kaviareň mimo Bratislavy. Náš plán je pokračovať s týmto formátom aj do ďalších miest.

Pozitívne správy nás môžu uviesť do omylu, že sa hýbeme len správnym smerom i bez nášho osobného pričinenia. Ak však chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu najneskôr do roku 2050 (ideálne do 2040), je potrebné aby sme sa spojili, podobne ako v boji s freónmi v 80. rokoch minulého storočia.

Každý z nás je súčasťou riešenia, občas stačí len sledovať dodržiavanie politických sľubov našich volených lídrov, podporiť iniciatívy alebo organizácie venujúce sa klimatickej zmene a jej riešenia, byť zodpovedný pri svojich rozhodnutiach  alebo sa aktívne zapojiť  do komunity.

AUTOR / MICHAL, ČLEN #KLÍMAŤAPOTREBUJE

ZDROJE / REUTERS, BBC, TERAZ.SK, CBS NEWS, EURONEWS, EUROACTIV, DOBRE NOVINY, TOPKY