Podpor nás – old

Podporou iniciatívy Klíma ťa potrebuje nám pomáhate vytvoriť verejný tlak, nevyhnutný na presadenie potrebných klimatických riešení, opatrení a politík.

Na to, aby sme dokázali plán a víziu vytvoriť a následne ich aj presadiť, potrebujeme dostatočné množstvo zapálených ľudí a aj dostatočné množstvo financií. Tie nám umožnia pracovať, pripravovať a zabezpečovať verejné akcie, rozširovať tím Klíma ťa potrebuje, školiť koordinátorov aj dobrovoľníkov. Aj vďaka vašej podpore budeme môcť:

Podpor nás

Aj vďaka vašej
podpore budeme môcť:

1  aktívne podporovať našu petičnú kampaň

2  vytvárať strategický plán pre spravodlivú a férovú transformáciu Slovenska

3  realizovať akcie a aktivity priamo v uliciach (zber podpisov, oslovovanie a komunikácia s ľuďmi)

4  budovať aktívne klimatické hnutie a jeho pobočky (“huby”) v regiónoch

5  organizovať prednášky, workshopy, vzdelávania a kurzy

Akýkoľvek príspevok nám pomôže bojovať za spravodlivú budúcnosť pre nás všetkých. Môžete nám darovať jednorázovú sumu, alebo si nastaviť trvalý príkaz. Najlepšia forma finančnej podpory, ktorú nám môžete pomôcť je pravidelný mesačný príspevok. Aj pravidelné euro mesačne môže výrazne pomôcť nášmu spoločnému zápasu o lepšiu budúcnosť.

Nastaviť trvalý platobný príkaz vo vami stanovenej sume, alebo
jednorazový dar môžete posielať na náš transparentný účet.

IBAN SK48 0900 0000 0051 9096 2093

Keďže je pre nás dôležitá transparentnosť, príspevky, dary a výdavky na našu činnosť môžete sledovať cez náš transparentný účet.