Chceme… silný klima zákon

Začiatkom jesene sme spustili kampaň za silný klimatický zákon. Po viac ako roku príprav smeruje do parlamentu jedna z najdôležitejších legislatív pre budúcnosť našej krajiny.

Spoločne máme šancu presadiť nástroj, ktorý bude spoločenskou zárukou, že klimatickú krízu budeme riešiť citlivo, spravodlivo a tak, aby v konečnom dôsledku zlepšovali život každého z nás. To či pôjde o nástroj, ktorým budeme môcť skutočne riešiť klimatickú krízu alebo len prázdne ustanovenia, bude opäť závisieť od záujmu verejnosti. Aj preto potrebujeme vašu pomoc. 

Tento rok by malo Ministerstvo životného prostredia parlamentu predložiť dlho pripravovaný Zákon o ochrane klímy (a nízkouhlíkovej transformácii) Slovenska. Predmetná legislatíva predstavuje nielen jeden z najzásadnejších krokov pre ochranu klímy na Slovensku, no predovšetkým má poskytnúť jednoznačný rámec pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality najneskôr do roku 2050. 

V súčasnosti už klimatickú krízu rieši viacero medzinárodných dohôd, akou je napríklad Parížska dohoda a európska legislatíva (Európska zelená dohoda, Fit for 55, či RePower EU), ale aj národných stratégií ako Nízkouhlíková stratégia, Národný energeticko-klimatický plán, či Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami. Napriek tomu nám stále chýba právna entita, ktorá by ukotvila záväzok dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Jednotlivé dohody, či stratégie však majú skôr usmerňovací charakter, bez jasne definovaných kontrolných mechanizmov, či určenej zodpovednosti. Napriek tomu, že klimatický zákon dnes zúfalo potrebujeme, nemôžeme si dovoliť ďalšiu legislatívu, ktorá v skutočnosti nepomáha riešeniu zmeny klímy.

Pripravovaný klimatický zákon preto musí ponúkať jasne stanovené línie, ktorými vytýči trasu pre systematické znižovanie emisií, postupnú a predovšetkým spravodlivú transformáciu jednotlivých sektorov, akými sú doprava, energetika, priemysel a dosiahnutie uhlíkovej neutrality. 


Musí obsahovať jasne stanovené ciele znižovania emisií prostredníctvom tzv. ročných emisných rozpočtov, ktoré budú definovať koľko, v akých sektoroch, a ako rýchlo musíme ročne znižovať emisie. Musí obsahovať kontrolné mechanizmy, ktoré umožnia odbornú kontrolu dekarbonizačných cieľov a emisných rozpočtov. A nevyhnutne musí stanoviť vymáhateľné princípy, ktorými sa určia nástroje zabezpečia plnenie stanovených cieľov. Záväzky totiž fungujú len vtedy, ak ich vieme vymáhať.

Dobrý Trh na Panenskej ulici v septembri 22 / foto kredit: Katarína Pšenáková

Pripravovaný zákon vnímame ako kľúčový prvok pre dosiahnutie vedcami stanovených klimatických cieľov, naplnenie našich (dnes nenaplnených) záväzkov a spravodlivú, sociálne citlivú transformáciu spoločnosti. Ponúka šancu na nástroj, ktorý môže skutočne prispieť k tomu, aby sme mali jasnejšiu predstavu o tom, čo nás najbližšie tri dekády čaká, čo musíme spraviť, a v čom môže byť uhlíková transformácia príležitosťou pre lepšiu, zdravšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. Je to základ súrne potrebného plánu pre našu budúcnosť. 

Väčšina spoločnosti si často nevie predstaviť, ani pochopiť dôsledky klimatickej krízy. O to viac je pre spoločnosť náročnejšie predstaviť si zmeny, ktoré musia nevyhnutne prísť pre odvrátenie katastrofy. Vo vzťahu k verejnosti by tak silný klimatický zákon mal prinášať predovšetkým základ pre postupné konkretizovanie dopadov, ktoré budú mať nevyhnutné opatrenia na náš každodenný život. Chceme, aby usmerňoval nielen to, ktoré sektory musíme transformovať, ale aj to ako vytvoríme nové pracovné miesta. Chceme, aby nielen znižoval emisie, ale jasne určoval odvetvia, ktorých tranfsormáciou chceme zvyšovať celkovú kvalitu života obyvateľov. Chceme, aby bol spoločenskou zárukou, že klimatickú krízu začneme riešiť odborne, dôsledne a hlavne s ohľadom na sociálne aspekty transformácie. 

Ako iniciatíva sa preto do prípravy prvého klimatického zákona aktívne zapájame. Chceme aktívne zhromažďovať verejnú podporu pre jeho prijatie a vysvetľovať, prečo takýto zákon potrebujeme. Najbližšie týždne a mesiace chceme zapájať jednotlivcov, iniciatívy, inštitúcie, či firmy a vytvárať viditeľnú verejnú koalíciu, ktorá ochranu klímy stavia do stredu verejnej diskusie. Poskytujeme ministerstvu svoje predstavy, konkrétne návrhy a pripomienky. Ideme sa aktívne stretávať s politikmi, predstaviteľmi parlamentu a inými kľúčovými stakeholdermi. Chceme viesť diskusie, otvárať dialóg a rozprávať sa s verejnosťou, komunitami a skupinami, ktorých sa legislatíva najvýraznejšie dotkne. Budeme však potrebovať váš záujem. 

Dobrý Trh na Panenskej ulici v septembri 22 / foto kredit: Katarína Pšenáková

Spolu s Klimatickou koalíciou, Via Iuris a Priatelia Zeme – CEPA preto spúšťame iniciatívu “za silný klimatický zákon”, ktorá však opäť potrebuje vašu podporu. Napriek všetkému, čo sa dnes vo svete v dôsledku klimatickej krízy deje – ničivé požiare, extrémne horúčavy, rozsiahle suchá, záplavy, ešte stále cítime, že systémové riešenia klimatickej krízy zo strany zodpovedných, ešte stále potrebuje tlak verejnosti. 

Preto potrebujeme, aby ste sa pridali k nám. Potrebujeme sa mobilizovať a spoločne žiadať nevyhnutné. Zaujímajte sa, zdieľajte informácie, navštevujte naše podujatia, zapájajte svoje okolie. Sledujte naše sociálne siete alebo sa k nám pridajte na webe www.silnyklimazakon.sk

Skutočne silný klimatický zákon je naša šanca, ako konečne dosiahnuť záruku riešenia klimatickej krízy.

AUTOR / JAKUB HRBÁŇ