#aktivizmusjekul / team stories / 1

Vždy som mala k prírode blízko a vážila som si ju, ale dosť dlho som si neuvedomovala, že sa deje niečo vážne a klimatickú zmenu, či dokonca klimatickú krízu som príliš neriešila. Bolo to pre mňa niečo vzdialené.

Bod zlomu u mňa nastal na svadobnej ceste. Keď som videla to množstvo odpadkov na plážach, vtedy mi docvaklo, že niečo nie je v poriadku. Pustili sme sa do ich čistenia a tak som sa pred vyše štyrmi rokmi začala angažovať. Začalo to témou odpadov a ich minimalizácie, ktorej sa venujem dodnes. Pokračovalo osobnými krokmi a zmenami, cez vzdelávanie sa o klimatickej kríze až po angažovanie sa na rôznych platformách v súkromnom či pracovnom živote.

V korporáte, kde som pracovala, sa mi podarilo iniciovať tzv. zmenu zdola a založiť dobrovoľnícku environmentálnu iniciatívu. Postupne som zistila, že toto je oblasť kde sa chcem realizovať.  Venovať svoju energiu, čas a skúsenosti boju za lepšiu budúcnosť. Som veľmi vďačná, že moje ďalšie pracovné kroky budú smerovať do oblasti cirkulárnej ekonomiky a udržateľnosti, do Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.

Tiež to bolo asi pred štyrmi rokmi, kedy som si povedala, že v mestskej časti Bratislavy, kde žijem, chcem založiť komunitné sídliskové kompostovisko. Dnes máme v našej mestskej časti takéto kompostoviská 4 a vhodne dopĺňajú systémové riešenie triedenia a zberu kuchynského bioodpadu, na ktoré Bratislava postupne nabieha. Snaha o realizovanie komunitného kompostovania ma motivovala ísť ďalej. Bola som zvolená za miestnu poslankyňu v našej mestskej časti, vediem komisiu životného prostredia a snažím sa presadzovať zmeny, ktoré viac prihliadajú na životné prostredie a ochranu klímy. Nezanevrela som ani na čistenie čiernych skládok 😊.  

Dodnes si veľmi dobre pamätám, že keď vznikla prvá petícia Klíma ťa potrebuje som si povedala:  „Tam sa chcem jedného dňa angažovať. Im chcem pomáhať.“  Videla som, a stále vidím, veľký zmysel v tom, čo Klíma ťa potrebuje dnes už ako iniciatíva robí. Už to nie je len o mojich osobných snahách a krokoch, ktoré ako jednotlivec viem robiť. Ak chcem ísť ako jednotlivec ešte ďalej, tak práve viac či menej aktívne angažovanie sa je tá správna cesta. Som veľmi vďačná, že som našla možnosť angažovať sa tam, kde v tom vidím zmysel, pridanú hodnotu a podporu komunity ľudí, ktorí majú záujem, tak ako ja, klimatickú zmenu riešiť.

Aj vďaka iniciatíve Klíma ťa potrebuje som spoznala veľa šikovných ľudí, s ktorými si navzájom pomáhame, učíme sa od seba, podporujeme sa a spoločnými silami napĺňame ciele iniciatívy Klíma ťa potrebuje. Klíma ťa potrebuje sú ľudia, ktorí sa navzájom podporujú, inšpirujú a pomáhajú si. Nepretekáme sa medzi sebou, kto robí pre klímu viac a nekritizujeme sa. A to si vážim asi najviac.

Veď nikto z nás nie je dokonalý, každý robí, či je v jeho silách a možnostiach a verím, že keď sa všetci spojíme pre budúcnosť, dokážeme úžasné veci.

AUTOR / VERONIKA HAGOVSKÁ